BDU Haqqımızda Əlaqə
fb-logo tw-logo linkedin-logo youtube-logo
English Русский
Ha
TƏQVİM:
2 dekabr 1904-cü il - BDU-nun prorektoru, (1953-1954),Geofizika kafedrasının müdiri (1953-1959), akademik Şirəli Nəsir oğlu Məmmədov (1904-1984) anadan olub.2 dekabr 2010-cu il - Bakı Dövlət Universitetində Tədris-elektron mərkəzi istifadəyə verilib. 6 dekabr 1922-ci il - Bakı Dövlət Universitetinin adı dəyişdirilib- Azərbaycan Dövlət Universiteti adlandırılıb. 7 dekabr 1993-cü il – professor Murtuz Nəcəf oğlu Ələsgərov rektor təyin edilib. 12 dekabr- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü13 dekabr 1962-ci il- Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı  kafedrasının müdiri(2009-cu ildən), BDU-nun prorektoru(2006-2008),Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının rektoru(2008-ci ildən), akademik Nərgiz Arif qızı Paşayeva anadan olub.14 dekabr 1908-ci il – Bitki fiziologiyası kafedrasının müdiri (1949-1956) akademik Müzəffər Heydər oğlu Abutalıbov (1908-1984) anadan olub.14 dekabr 1927-ci il –  Kristalloqrafiya, Mineralogiya və Geokimya kafedrasının professoru, AMEA-nın müxbir üzvü,"Şərəf nişanı" və "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordenli Xudu Surxay oğlu Məmmədov (1927-1988) anadan olub.15 dekabr 1931-ci il – Onurğalılar zoologiyası kafedrasının müdiri (1992-2017), “Şöhrət” ordenli, Prezident təqaüdçüsü, professor Qara Teyfur oğlu Mustafayev anadan olub.15 dekabr 1907-ci il – Fiziki coğrafiya və Təbiəti mühafizə kafedralarının professoru (1968-1988), Əməkdar elm xadimi,  Ali Sovetin (10-11-ci çağırış) deputatı, “Lenin”, “Oktyabr İnqilabı”, “Qırmızı Əmək Bayrağı”, “Qırmızı Ulduz” və “Şərəf nişanı” ordenli akademik Həsən Əlirza oğlu Əliyev (1907-1993) anadan olub. 15 dekabr 1910-cu il –SSRİ tarixi kafedrasının professoru (1968-1969), Əməkdar elm xadimi İsmayıl Abbas oğlu Hüseynov (1910-1969) anadan olub.16 dekabr 1927-ci il – BDU-nun rektoru (1989-1990), “Şöhrət” ordenli, Dövlət Mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi, akademik Cəmil Bahadur oğlu Quliyev (1927-2010) anadan olub.17 dekabr 1928-ci il – Hüquq fakültəsi müstəqil fakültə kimi fəaliyyətə başlayıb. 17 dekabr 1924-cü il – Mətbuat tarixi və ideoloji iş metodları kafedrasının müdiri (1976-1980), Jurnalistika fakültəsinin dekanı (1970-1976), “Şərəf” ordenli, Əməkdar jurnalist, professor Şirməmməd Ağaməhəmməd oğlu Hüseynov anadan olub.18 dekabr 2014-cü il – BDU-nun 95 illik yubileyi qeyd edilib. 22 dekabr1911-ci il – Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının professoru (1947-1988), Əməkdar jurnalist, Əməkdar mədəniyyət işçisi Nəsir Əsədulla oğlu İmanquliyev (1911-1998) anadan olub.24 dekabr 1961-ci il – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, "Heydər Əliyev" ordenli,  BDU-nun Fəxri doktoru İlham Heydər oğlu Əliyev anadan olub.24 dekabr 1918-ci il – Nəzəri fizika kafedrasının müdiri (1967-1988), “Şöhrət” və “Şərəf nişanı” ordenli, Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Abdulla İbrahim oğlu Muxtarov (1918-2013) anadan olub.25 dekabr 1906-cı il – Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının müdiri (1941-1960), professor Əli Abdulla oğlu Sultanlı (1906-1960) anadan olub.25 dekabr 1934-cü il – Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının müdiri (1973-2003), professor Famil Ağalar oğlu Mehdi (1934-2003) anadan olub.25 dekabr 1908-ci il – Bitki fiziologiyası kafedrasının müdiri (1957-1978), profossor Abdulla Xəlil oğlu Tağizadə (1908-1978) anadan olub.25 dekabr 1905-ci il – BDU-nun prorektoru, (1952-1953) Çökmə süxurların petroqrafiyası kafedrasının müdiri (1952-1956), akademik Əzəl Cəfər oğlu Sultanov (1905-1990) anadan olub.25 dekabr 1931-ci il – Kitabxanaçılıq fakültəsinin dekanı (1962-1970 və 1980-1994), Kitаbхаnаşünаslıq kаfеdrаsının müdiri (1963-2017), “Şöhrət” ordenli, Prezident təqaüdçüsü, Əməkdаr mədəniyyət işçisi, Əməkdar elm xadimi, professor Abuzər Alı oğlu Xələfov anadan olub.25 dekabr 1949-cu il- Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin dekanı (1989-2000, 2005-2007) professor Rizvan Teymur oğlu Paşayev anadan olub.27 dekabr 1932-ci il – Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrasının müdiri (1991-2000), professor Arif Cəmil oğlu Abasquliyev (1932-2000) anadan olub.28 dekabr 1920-ci il – Fəlsəfə kafedrasının dosenti (1953-1958), BDU HİK-in sədri( 1944-1952), akademik Firudin Qasım oğlu Köçərli (1920-2004) anadan olub.28 dekabr 1900-cü il – Cinayət hüququ kafedrasının müdiri (1945-1976), Əməkdar hüquqşünas professor Vahid Pənah oğlu Qəhrəmanov (1900-1978) anadan olub.28 dekabr 1937-ci il – Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının müdiri(1986-1994), AMEA-nın müxbir üzvü, professor Əliyar Qurbanəli oğlu Səfərli (1937-2017) anadan olub.29 dekabr 1921-ci il –  Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru (1974-2003), “Şöhrət” ordenli, Xalq yazıçısı Əzizə Məmməd qızı Cəfərzadə (1921-2003) anadan olub.30 dekabr 1936-cı il – Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti ADU-nun tədris binasının tikintisi barədə qərar qəbul edib. 30 dekabr 1918-ci il –  BDU-nun prorektoru, (1956-1960; 1965-1971), Paleontologiya və tarixi geologiya kafedrasının müdiri (1958-1991), Geologiya-coğrafiya fakültəsinin dekanı (1981-1986), AMEA-nın müxbir üzvü, professor Qədir Məmməd oğlu Sultanov (1918-1995) anadan olub.30 dekabr 1930-cu il –  Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri ( 1979-2010), Əməkdar müəllim, professor Cəlal Mehdi oğlu Abdullayev (1930-2010) anadan olub.         30 dekabr 1927-ci il – Fəlsəfə tarixi və mədəniyyətşünaslıq kafedrasının müdiri (1990-2008), professor Məmmədəli Baba oğlu Zeynalov (1927-2008) anadan olub.31 dekabr 1905-ci il – BDU-nun rektoru (1954-1958), Neft kimyası kafedrasının professoru, “Lenin”, “Şərəf nişanı”, “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordenli, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, SSRİ Ali Sovetinin (V çağırış) və Azərbaycan Ali Sovetinin (IV çağırış) deputatı, akademik Yusif Heydər oğlu Məmmədəliyev (1905-1961) anadan olub.31 dekabr 1909-ci il – Elmi işlər üzrə prorektor (1954-1959), Fiziki coğrafiya kafedrasının müdiri (1952-1958),  “Şərəf nişanı” ordenli, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Qasım Kazım oğlu Gül (1909-1972) anadan olub.31 dekabr 1916-cı il – Mülki hüquq kafedrasının müdiri (1952-1990), professor Əziz İsmayıl oğlu Əsədov (1916-1991) anadan olub.

1919-cu il sentyabrın 1-də - üç aylıq gərgin müzakirələrdən sonra Azərbaycan parlamenti ilk universitetin ( 2 fakültə - Tibb və Tarix-filologiya fakültələri olmaqla) açılması haqqında qanun qəbul etdi. Tanınmış rus alimi, Kazan Universitetinin  professoru Vasili İvanoviç Razumovski rektor təyin edildi.

1919-cu il noyabrın 15-i - universitetdə birinci dərs günü oldu.

1920-ci il - Sergey Nikolayeviç Davidenkov rektor təyin edildi.

1920-ci il iyulun 9-da -3-cü fakültə - Fizika-riyaziyyat fakültəsi açıldı.

1922-ci il dekabrın 6-da - Azərbaycan Dövlət Universiteti adlandırıldı.

1922-ci il martın 30-da - Şərq fakültəsi açıldı.

1923-cü il - Aleksandr  Dmitriyeviç Qulyayev  rektor  təyin edildi.

1924-cü il yanvarın 23-də – ADU-ya Vladimir İliç Leninin  adı verildi.

1926-cı il - ilk  azərbaycanlı rektor (Tağı Şahbazi Simurğ) seçildi.

1927-ci il - hüquq şöbəsi yaradıldı (1928-ci ildən müstəqil fakültə).

1929-cu il - Vladimir Sergeyeviç Yelpatyevski rektor təyin edildi.

1929-30-cu illərdə - Maqsud Məmməd oğlu Məmmədov rektor olur.

1930-cu ilin iyun ayı - Universitetin fəaliyyəti dayandırıldı, onun ayrı-ayrı fakültələrinin bazası əsasında yeni müstəqil institutlar ( o cümlədən Azərbaycan Tibb  İnstitutu, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu, Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutu, Azərbaycan Kənd Təsəttüfatı İnstitutu  və s.) yaradıldı.

1934-cü il mayın 25-də – Universitet yenidən fəaliyyətə başladı.

1934-35-ci illərdə - Məmmədkazım Ələkbər oğlu Ələkbərli rektor olur.

1934-cü il - Kimya və Biologiya fakültələri açıldı.

1935-37-ci illərdə - Balabəy Cabbar oğlu Həsənbəyov rektor olur.

1937-ci il - Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyev rektor təyin edildi.

1937-ci il - xalqımızın görkəmli ziyalıları -  vaxtilə  rektor olmuş 4 nəfər (Tağı Şahbazi, Maqsud Məmmədov, Məmmədkazım Ələkbərli, Balabəy Həsənbəyov), 2 dekan, 2 dekan müavini, 4 kafedra müdiri, kitabxananın direktoru, elmi katib, xüsusi hissənin müdiri, partiya və komsomol təşkilatlarının rəhbərləri, 8 professor, ümumilikdə, Universitetdən  100 nəfərədək əməkdaş (Ə.Nazim, A.Bukşpan, Ə.Qubaydullin, V.Xuluflu, B.Çobanzadə, H.Şahtaxtinski və b.daxil olmaqla) “xalq düşməni”, “türkçü”, “turançı”, “pantürkçü” və s. damğaları vurularaq güllələnməyə məhkum edildi və ya Sibirin həbs düşərgələrinə sürgün olundu.

1937-41-ci illərdə - Cəbrayıl Ağəli oğlu Ələsgərov rektor olur.

1939-cu il aprelin 16-da – Bolşevik hakimiyyətinin cəmi 20 ilində 3-cü dəfə adı dəyişdirilərək “S.M.Kirov adına ADU” adlandırıldı.

1941-1944-cü illərdə - Şamil Rəhim oğlu Əliyev rektor olur.

1943/1944-cü tədris ili - Geologiya-coğrafiya fakültəsi açıldı.

1944-50-ci illərdə - Abdulla İsmayıl oğlu Qarayev rektor olur.

1945-ci il - Bazası əsasında Azərbaycan Elmlər Akademiyası (indiki AMEA) yaradıldı.

1947-ci il - Filologiya fakültəsinin nəzdində Kitabxanaşünaslıq şöbəsi  (1962-ci ildən müstəqil fakültə) təşkil edildi.

1950-54-cü illərdə - Cəfər Xəndan Zeynal oğlu Hacıyev rektor olur.

1954-58-ci illərdə - Yusif Heydər oğlu Məmmədəliyev rektor olur.

1958- 65-ci illərdə - Şəfayət Fərhad oğlu Mehdiyev rektor olur.

1965-ci il - Yasamal rayonu ərazisində yeni tədris binası ( indiki əsas korpus) və yataqxana şəhərciyi istifadəyə verildi.

1965- 70-ci illərdə - Mehdi Sadıq oğlu Əliyev rektor olur.

1969-cu il - 1945-ci ildən Filologiya fakültəsinin nəzdində şöbə kimi fəaliyyət göstərən Jurnalistika müstəqil fakültə oldu.

1969-cu il noyabrın 1-də - yaradılmasının 50 illiyi münasibəti ilə Heydər Əliyevin iştirakı ilə  yubiley tədbiri keçirilirdi (indiki Şəhriyar klubunda).

1970-87-ci illərdə -Faiq Məmməd oğlu Bağırzadə rektor olur.

1972-ci il - Tətbiqi riyaziyyat (sonralar TR və kibernetika) fakültəsi açıldı.

1977-ci il - İkinci tədris binası (hal-hazırda 1-ci tədris korpusu)  istifadəyə verildi.

1987-89-cu illərdə -Yəhya Cəfər oğlu Məmmədov rektor olur.

1987-ci il - indiki 2-ci tədris korpusu istifadəyə verildi.

1989- 90-cı illərdə - Cəmil Bahadur oğlu Quliyev rektor olur.

1991-ci il - 4-cü dəfə adı dəyişdirələrək M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti olur.

1990/91-ci tədris ili - Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq(sonralar BM və iqtisadiyyat) fakültəsi yaradıldı.

1991-ci il - Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi yaradıldı.

1990-92-ci illərdə - Mirabbas Göycə oğlu Qasımov rektor olur.

1992-93-cü illərdə - Firudin  Yusif oğlu Səməndərov rektor olur.

1992/93-cü tədris ili - İlahiyyat fakültəsi təsis olundu.

1993-1996-cı illərdə - Murtuz Nəcəf oğlu Ələsgərov rektor olur.

1992-ci il - Universitetdə ali təhsilin çoxpilləli(bakalavr, magistr) sisteminə keçildi.

1994-cü il  noyabrın 26-da - Respublika sarayında (indiki Heydər Əliyev sarayında) ümummilli lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə 75 illik yubileyi  qeyd olundu.

1997-1998-ci illərdə - Misir Cumayıl oğlu Mərdanov rektor olur.

1997/98-ci tədris ilində - magistratura pilləsinə  ilk dəfə qəbul keçirildi.

1999-cu il yanvarın 11-də - Abel Məmmədəli oğlu Məhərrəmov rektor vəzifəsinə təyin olundu.

2000-ci il iyunun 13-də - özünü idarəetmə əsasında fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisəsi statusu verildi və mövcud olduğu illər ərzində 5-ci dəfə adı dəyişdirələrək  ilkin formasına qaytarıldı - BDU adı bərpa edildi.

2000-ci il fevralın 12-də - 80 illik yubileyi qeyd edildi və Heydər Əliyevə BDU-nun Fəxri doktoru diplomu təqdim olundu.

2000-ci il - müasir idman kompleksi, Altıağac qəsəbəsində tələbələr üçün tədris-təcrübə bazası, müəllimlər üçün istirahət zonası, 300 nəfərlik  “Kainat” yaşayış kompleksi istifadəyə verildi.

2001-ci il – yeni nəşriyyat və üzgüçülük kompleksi istifadəyə verildi.

2006/07-ci tədris ili - Bolonya prosesinin(kredit siteminin) tətbiqinə başlanıldı.

2007-ci il - Nanoaraşdırmalar elmi-tədqiqat mərkəzi açıldı.

2007-ci il iyunun 8-də - Nəzdində "Gənc istedadlar" liseyi fəaliyyətə başladı.

2008-ci il sentyabrın 15-də - Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə onmərtəbəli yeni tədris korpusunun açılışı oldu.

2009-cu il - 360 ailəlik “Bakı universiteti” yeni yaşayış kompleksi təhvil verildi.

2009-cu il noyabrın 2-də - 90 illik yubiley mərasimi keçirildi. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevə BDU-nun  Fəxri doktoru diplomu təqdim olundu.

2011-ci il - Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi təsis edildi.

2012-ci il - 1993-cü ildən tələbə yataqxanalarında məskunlaşmış qaçqınların yeni yaşayış massivinə köçürülməsinə başlanıldı, bu proses 2013-cü ildə başa çatdı.

2013-cü il - Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Qubada 400 nəfərlik 5 mərtəbəli Tədris-təcrübə və istirahət mərkəzi   istifadəyə verildi.

2014-cü il - 95 illik yubileyi qeyd edildi.

2014-cü il - Fənlərarası İnteqrasiya və Yüksək Texnologiyalar Mərkəzi yaradıldı.

2015-ci il - universitetin yaradıcılarından biri və ilk rektoru, professor Vasili İvanoviç Razumovskinin Yessentuki şəhərində (Rusiya Federasiyası, Stavropol vilayəti) xatirə barelyefi açıldı.

2016-cı il fevral - İctimai Nəzarət və Məsləhət Şurası yaradıldı.

2016-cı il aprel - BDU-nun Qazax filialı fəaliyyətə başladı.

2016-cı il - Jurnalistika fakültəsinin nəzdində müasir Tədris-teleradio studiyası açıldı.

2017-ci il - Jurnalistika fakültəsinin nəzdində "Barama" Media-mərkəzi istifadəyə verildi.

2017-ci il - universitetin ilk azərbaycanlı rektoru, görkəmli  ictimai xadim və yazıçı Tağı Şahbazi Simurğun yaşadığı evin qarşısında  xatirə barelyefi açıldı.

2017-ci il - Şərqşünaslıq fakültəsində Yaponiya hökuməti tərəfindən maliyyələşdirilən layihə nəticəsində əsaslı təmir və müasir texniki avadanlıqlarla təmin edilmiş auditoriyaları istifadəyə verildi.

2017-ci il - Akademik Rəfiqə Əliyevanın yaradıcısı olduğu və rəhbərlik etdiyi ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi elmi-tədqiqat laboratoriyasının qarşısında alimin xatirə barelyefinin açıldı.