BDU Haqqımızda Əlaqə
fb-logo tw-logo linkedin-logo youtube-logo
English Русский
Ha
TƏQVİM:
1 noyabr 1969-cu il – Ölkə başçısı Heydər Əliyevin iştirakı ilə BDU-nun 50 illik yubileyi qeyd edilib. 1 noyabr 1931-ci il – Fiziki coğrafiya kafedrasının professoru (1973-2003), Dövlət mükafatı laureatı,  akademik Ələşrəf Vəysəl oğlu Məmmədov ( 1931-2003) anadan olub.2 noyabr 2009-cu il – Universitetin 90 illik yubiley mərasimi keçirilmiş və Prezident İlham Əliyevə BDU-nun Fəxri doktoru diplomu təqdim olunub. 7 noyabr 2003-cü il – ABŞ-ın sabiq dövlət katibi Zbiqnev Bzejinski Bakı Dövlət Universitetinin Fəxri doktoru seçilib. 7 noyabr 2007-ci il – Türkiyə Respublikasının prezidenti Abdullah Gül BDU-nun Fəxri doktoru seçilib.7 noyabr 1929 -cu il – Kristalloqrafiya, mineralogiya və geokimya kafedrasının müdiri (1978-1982) professor Vasif İsmayıl oğlu Əliyev (1929-1982) anadan olub.9 noyabr 1906-cı il – Həndəsə kafedrasının müdiri (1931-1936), Lenin ordenli, akademik Yaroslav Borisoviç Lopatinski (1906-1981) anadan olub.10 noyabr 1934-cü il – Tibb fakültəsinin bazası əsasında Biologiya fakültəsi yaradılıb.11 noyabr 1934-cü il – Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin dekanı (1978-1994), Riyazi analiz kafedrasının müdiri (1978-1998), AMEA-nın müxbir üzvü, “Şərəf nişanı” ordenli, Əməkdar elm xadimi, professor Arif Əliheydər oğlu Babayev (1934-1998) anadan olub. 14 noyabr 2017-ci il – Respublika prezidenti cənab İlham Əliyev BDU-nun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Sərəncam imzalanıb. 14 noyabr 1943-cü il – Geologiya fakültəsində Azərbaycanın Faydalı qazıntıları müzeyi yaradılıb. 15 noyabr 1919-cu il – BDU-da ilk dərs günü olub. 15 noyabr 1933-cu il – Filologiya fakültəsinin dekanı (1977-1980), Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının müdiri (1979-1986), professor Firidun Cəlal oğlu Hüseynov (1933-1986) anadan olub.19 noyabr 1919-cu il – BDU-nun Elmi kitabxanası fondda cəmi 250 nüsxə kitabla açılıb. 19 noyabr 1937-ci il – professor Cəbrayıl Ağəli oğlu Ələsgərov rektor təyin olunub.21 noyabr 2012-ci il – BDU-nun rektoru akademik Abel Məhərrəmova“Elm və texnologiya sahəsində 2012-ci ilin İSESKO mükafatı” təqdim edilib. 22 noyabr 1929-cu il – Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi tarixi kafedrasının müdiri (1968-ci ildən), “Şöhrət”  və “Şərəf nişanı” ordenli, Əməkdar hüquqşünas, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Məsumə Fazil qızı Məlikova anadan olub.23 noyabr 1920-ci il – professor Sergey Nikolayeviç Davidenkov rektor təyin edilib. 25 noyabr 1938-ci il – Azərbaycan və rus dillərində “BDU-nun Elmi əsərləri ” nəşrə başlayıb. 26 noyabr 1994-cü il – Heydər Əliyevin iştirakı ilə BDU-nun 75 illik yubileyi keçirilib. 26 noyabr 1991-ci il – BDU-nun nəzdində Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutu yaradılıb. 26 noyabr 1939-cu il – Analitik kimya kafedrasının müdiri (1979-2006), “Şöhrət” ordenli, professor Dəmir Heydər oğlu Qəmbərov (1939-2006) anadan olub.26 noyabr 1998-ci il – Moldova Respublikasının prezidenti Petru Kiril Luçinski BDU-nun Fəxri doktoru seçilib. 27 noyabr 2004-cü il – Ukrayna Ali Radasının sədri Litvin Vladimir Mixayloviç BDU-nun Fəxri doktoru seçilib. 27 noyabr 1921-ci il – Bakı Universitetinin redaksiya şöbəsi fəaliyyətə başlamış və “Bakı Universitetinin xəbərləri”nin ilk nömrəsi nəşr edilib. 28 noyabr 1920-ci il – Universitetdə prorektor vəzifəsi təsis edilib. 28 noyabr 2008-ci il - BDU-da Rus Mərkəzi açılıb. 30 noyabr 2007-ci il – İran İslam Şurası Məclisinin sədri Qulaməli Həddad Adil BDU-nun Fəxri doktoru seçilib.

1919-cu il sentyabrın 1-də - üç aylıq gərgin müzakirələrdən sonra Azərbaycan parlamenti ilk universitetin ( 2 fakültə - Tibb və Tarix-filologiya fakültələri olmaqla) açılması haqqında qanun qəbul etdi. Tanınmış rus alimi, Kazan Universitetinin  professoru Vasili İvanoviç Razumovski rektor təyin edildi.

1919-cu il noyabrın 15-i - universitetdə birinci dərs günü oldu.

1920-ci il - Sergey Nikolayeviç Davidenkov rektor təyin edildi.

1920-ci il iyulun 9-da -3-cü fakültə - Fizika-riyaziyyat fakültəsi açıldı.

1922-ci il dekabrın 6-da - Azərbaycan Dövlət Universiteti adlandırıldı.

1922-ci il martın 30-da - Şərq fakültəsi açıldı.

1923-cü il - Aleksandr  Dmitriyeviç Qulyayev  rektor  təyin edildi.

1924-cü il yanvarın 23-də – ADU-ya Vladimir İliç Leninin  adı verildi.

1926-cı il - ilk  azərbaycanlı rektor (Tağı Şahbazi Simurğ) seçildi.

1927-ci il - hüquq şöbəsi yaradıldı (1928-ci ildən müstəqil fakültə).

1929-cu il - Vladimir Sergeyeviç Yelpatyevski rektor təyin edildi.

1929-30-cu illərdə - Maqsud Məmməd oğlu Məmmədov rektor olur.

1930-cu ilin iyun ayı - Universitetin fəaliyyəti dayandırıldı, onun ayrı-ayrı fakültələrinin bazası əsasında yeni müstəqil institutlar ( o cümlədən Azərbaycan Tibb  İnstitutu, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu, Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutu, Azərbaycan Kənd Təsəttüfatı İnstitutu  və s.) yaradıldı.

1934-cü il mayın 25-də – Universitet yenidən fəaliyyətə başladı.

1934-35-ci illərdə - Məmmədkazım Ələkbər oğlu Ələkbərli rektor olur.

1934-cü il - Kimya və Biologiya fakültələri açıldı.

1935-37-ci illərdə - Balabəy Cabbar oğlu Həsənbəyov rektor olur.

1937-ci il - Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyev rektor təyin edildi.

1937-ci il - xalqımızın görkəmli ziyalıları -  vaxtilə  rektor olmuş 4 nəfər (Tağı Şahbazi, Maqsud Məmmədov, Məmmədkazım Ələkbərli, Balabəy Həsənbəyov), 2 dekan, 2 dekan müavini, 4 kafedra müdiri, kitabxananın direktoru, elmi katib, xüsusi hissənin müdiri, partiya və komsomol təşkilatlarının rəhbərləri, 8 professor, ümumilikdə, Universitetdən  100 nəfərədək əməkdaş (Ə.Nazim, A.Bukşpan, Ə.Qubaydullin, V.Xuluflu, B.Çobanzadə, H.Şahtaxtinski və b.daxil olmaqla) “xalq düşməni”, “türkçü”, “turançı”, “pantürkçü” və s. damğaları vurularaq güllələnməyə məhkum edildi və ya Sibirin həbs düşərgələrinə sürgün olundu.

1937-41-ci illərdə - Cəbrayıl Ağəli oğlu Ələsgərov rektor olur.

1939-cu il aprelin 16-da – Bolşevik hakimiyyətinin cəmi 20 ilində 3-cü dəfə adı dəyişdirilərək “S.M.Kirov adına ADU” adlandırıldı.

1941-1944-cü illərdə - Şamil Rəhim oğlu Əliyev rektor olur.

1943/1944-cü tədris ili - Geologiya-coğrafiya fakültəsi açıldı.

1944-50-ci illərdə - Abdulla İsmayıl oğlu Qarayev rektor olur.

1945-ci il - Bazası əsasında Azərbaycan Elmlər Akademiyası (indiki AMEA) yaradıldı.

1947-ci il - Filologiya fakültəsinin nəzdində Kitabxanaşünaslıq şöbəsi  (1962-ci ildən müstəqil fakültə) təşkil edildi.

1950-54-cü illərdə - Cəfər Xəndan Zeynal oğlu Hacıyev rektor olur.

1954-58-ci illərdə - Yusif Heydər oğlu Məmmədəliyev rektor olur.

1958- 65-ci illərdə - Şəfayət Fərhad oğlu Mehdiyev rektor olur.

1965-ci il - Yasamal rayonu ərazisində yeni tədris binası ( indiki əsas korpus) və yataqxana şəhərciyi istifadəyə verildi.

1965- 70-ci illərdə - Mehdi Sadıq oğlu Əliyev rektor olur.

1969-cu il - 1945-ci ildən Filologiya fakültəsinin nəzdində şöbə kimi fəaliyyət göstərən Jurnalistika müstəqil fakültə oldu.

1969-cu il noyabrın 1-də - yaradılmasının 50 illiyi münasibəti ilə Heydər Əliyevin iştirakı ilə  yubiley tədbiri keçirilirdi (indiki Şəhriyar klubunda).

1970-87-ci illərdə -Faiq Məmməd oğlu Bağırzadə rektor olur.

1972-ci il - Tətbiqi riyaziyyat (sonralar TR və kibernetika) fakültəsi açıldı.

1977-ci il - İkinci tədris binası (hal-hazırda 1-ci tədris korpusu)  istifadəyə verildi.

1987-89-cu illərdə -Yəhya Cəfər oğlu Məmmədov rektor olur.

1987-ci il - indiki 2-ci tədris korpusu istifadəyə verildi.

1989- 90-cı illərdə - Cəmil Bahadur oğlu Quliyev rektor olur.

1991-ci il - 4-cü dəfə adı dəyişdirələrək M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti olur.

1990/91-ci tədris ili - Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq(sonralar BM və iqtisadiyyat) fakültəsi yaradıldı.

1991-ci il - Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi yaradıldı.

1990-92-ci illərdə - Mirabbas Göycə oğlu Qasımov rektor olur.

1992-93-cü illərdə - Firudin  Yusif oğlu Səməndərov rektor olur.

1992/93-cü tədris ili - İlahiyyat fakültəsi təsis olundu.

1993-1996-cı illərdə - Murtuz Nəcəf oğlu Ələsgərov rektor olur.

1992-ci il - Universitetdə ali təhsilin çoxpilləli(bakalavr, magistr) sisteminə keçildi.

1994-cü il  noyabrın 26-da - Respublika sarayında (indiki Heydər Əliyev sarayında) ümummilli lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə 75 illik yubileyi  qeyd olundu.

1997-1998-ci illərdə - Misir Cumayıl oğlu Mərdanov rektor olur.

1997/98-ci tədris ilində - magistratura pilləsinə  ilk dəfə qəbul keçirildi.

1999-cu il yanvarın 11-də - Abel Məmmədəli oğlu Məhərrəmov rektor vəzifəsinə təyin olundu.

2000-ci il iyunun 13-də - özünü idarəetmə əsasında fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisəsi statusu verildi və mövcud olduğu illər ərzində 5-ci dəfə adı dəyişdirələrək  ilkin formasına qaytarıldı - BDU adı bərpa edildi.

2000-ci il fevralın 12-də - 80 illik yubileyi qeyd edildi və Heydər Əliyevə BDU-nun Fəxri doktoru diplomu təqdim olundu.

2000-ci il - müasir idman kompleksi, Altıağac qəsəbəsində tələbələr üçün tədris-təcrübə bazası, müəllimlər üçün istirahət zonası, 300 nəfərlik  “Kainat” yaşayış kompleksi istifadəyə verildi.

2001-ci il – yeni nəşriyyat və üzgüçülük kompleksi istifadəyə verildi.

2006/07-ci tədris ili - Bolonya prosesinin(kredit siteminin) tətbiqinə başlanıldı.

2007-ci il - Nanoaraşdırmalar elmi-tədqiqat mərkəzi açıldı.

2007-ci il iyunun 8-də - Nəzdində "Gənc istedadlar" liseyi fəaliyyətə başladı.

2008-ci il sentyabrın 15-də - Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə onmərtəbəli yeni tədris korpusunun açılışı oldu.

2009-cu il - 360 ailəlik “Bakı universiteti” yeni yaşayış kompleksi təhvil verildi.

2009-cu il noyabrın 2-də - 90 illik yubiley mərasimi keçirildi. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevə BDU-nun  Fəxri doktoru diplomu təqdim olundu.

2011-ci il - Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi təsis edildi.

2012-ci il - 1993-cü ildən tələbə yataqxanalarında məskunlaşmış qaçqınların yeni yaşayış massivinə köçürülməsinə başlanıldı, bu proses 2013-cü ildə başa çatdı.

2013-cü il - Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Qubada 400 nəfərlik 5 mərtəbəli Tədris-təcrübə və istirahət mərkəzi   istifadəyə verildi.

2014-cü il - 95 illik yubileyi qeyd edildi.

2014-cü il - Fənlərarası İnteqrasiya və Yüksək Texnologiyalar Mərkəzi yaradıldı.

2015-ci il - universitetin yaradıcılarından biri və ilk rektoru, professor Vasili İvanoviç Razumovskinin Yessentuki şəhərində (Rusiya Federasiyası, Stavropol vilayəti) xatirə barelyefi açıldı.

2016-cı il fevral - İctimai Nəzarət və Məsləhət Şurası yaradıldı.

2016-cı il aprel - BDU-nun Qazax filialı fəaliyyətə başladı.

2016-cı il - Jurnalistika fakültəsinin nəzdində müasir Tədris-teleradio studiyası açıldı.

2017-ci il - Jurnalistika fakültəsinin nəzdində "Barama" Media-mərkəzi istifadəyə verildi.

2017-ci il - universitetin ilk azərbaycanlı rektoru, görkəmli  ictimai xadim və yazıçı Tağı Şahbazi Simurğun yaşadığı evin qarşısında  xatirə barelyefi açıldı.

2017-ci il - Şərqşünaslıq fakültəsində Yaponiya hökuməti tərəfindən maliyyələşdirilən layihə nəticəsində əsaslı təmir və müasir texniki avadanlıqlarla təmin edilmiş auditoriyaları istifadəyə verildi.

2017-ci il - Akademik Rəfiqə Əliyevanın yaradıcısı olduğu və rəhbərlik etdiyi ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi elmi-tədqiqat laboratoriyasının qarşısında alimin xatirə barelyefinin açıldı.