BDU Haqqımızda Əlaqə
fb-logo tw-logo linkedin-logo youtube-logo
English Русский
Ha
TƏQVİM:
2 dekabr 1904-cü il - BDU-nun prorektoru, (1953-1954),Geofizika kafedrasının müdiri (1953-1959), akademik Şirəli Nəsir oğlu Məmmədov (1904-1984) anadan olub.2 dekabr 2010-cu il - Bakı Dövlət Universitetində Tədris-elektron mərkəzi istifadəyə verilib. 6 dekabr 1922-ci il - Bakı Dövlət Universitetinin adı dəyişdirilib- Azərbaycan Dövlət Universiteti adlandırılıb. 7 dekabr 1993-cü il – professor Murtuz Nəcəf oğlu Ələsgərov rektor təyin edilib. 12 dekabr- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü13 dekabr 1962-ci il- Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı  kafedrasının müdiri(2009-cu ildən), BDU-nun prorektoru(2006-2008),Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının rektoru(2008-ci ildən), akademik Nərgiz Arif qızı Paşayeva anadan olub.14 dekabr 1908-ci il – Bitki fiziologiyası kafedrasının müdiri (1949-1956) akademik Müzəffər Heydər oğlu Abutalıbov (1908-1984) anadan olub.14 dekabr 1927-ci il –  Kristalloqrafiya, Mineralogiya və Geokimya kafedrasının professoru, AMEA-nın müxbir üzvü,"Şərəf nişanı" və "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordenli Xudu Surxay oğlu Məmmədov (1927-1988) anadan olub.15 dekabr 1931-ci il – Onurğalılar zoologiyası kafedrasının müdiri (1992-2017), “Şöhrət” ordenli, Prezident təqaüdçüsü, professor Qara Teyfur oğlu Mustafayev anadan olub.15 dekabr 1907-ci il – Fiziki coğrafiya və Təbiəti mühafizə kafedralarının professoru (1968-1988), Əməkdar elm xadimi,  Ali Sovetin (10-11-ci çağırış) deputatı, “Lenin”, “Oktyabr İnqilabı”, “Qırmızı Əmək Bayrağı”, “Qırmızı Ulduz” və “Şərəf nişanı” ordenli akademik Həsən Əlirza oğlu Əliyev (1907-1993) anadan olub. 15 dekabr 1910-cu il –SSRİ tarixi kafedrasının professoru (1968-1969), Əməkdar elm xadimi İsmayıl Abbas oğlu Hüseynov (1910-1969) anadan olub.16 dekabr 1927-ci il – BDU-nun rektoru (1989-1990), “Şöhrət” ordenli, Dövlət Mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi, akademik Cəmil Bahadur oğlu Quliyev (1927-2010) anadan olub.17 dekabr 1928-ci il – Hüquq fakültəsi müstəqil fakültə kimi fəaliyyətə başlayıb. 17 dekabr 1924-cü il – Mətbuat tarixi və ideoloji iş metodları kafedrasının müdiri (1976-1980), Jurnalistika fakültəsinin dekanı (1970-1976), “Şərəf” ordenli, Əməkdar jurnalist, professor Şirməmməd Ağaməhəmməd oğlu Hüseynov anadan olub.18 dekabr 2014-cü il – BDU-nun 95 illik yubileyi qeyd edilib. 22 dekabr1911-ci il – Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının professoru (1947-1988), Əməkdar jurnalist, Əməkdar mədəniyyət işçisi Nəsir Əsədulla oğlu İmanquliyev (1911-1998) anadan olub.24 dekabr 1961-ci il – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, "Heydər Əliyev" ordenli,  BDU-nun Fəxri doktoru İlham Heydər oğlu Əliyev anadan olub.24 dekabr 1918-ci il – Nəzəri fizika kafedrasının müdiri (1967-1988), “Şöhrət” və “Şərəf nişanı” ordenli, Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Abdulla İbrahim oğlu Muxtarov (1918-2013) anadan olub.25 dekabr 1906-cı il – Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının müdiri (1941-1960), professor Əli Abdulla oğlu Sultanlı (1906-1960) anadan olub.25 dekabr 1934-cü il – Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının müdiri (1973-2003), professor Famil Ağalar oğlu Mehdi (1934-2003) anadan olub.25 dekabr 1908-ci il – Bitki fiziologiyası kafedrasının müdiri (1957-1978), profossor Abdulla Xəlil oğlu Tağizadə (1908-1978) anadan olub.25 dekabr 1905-ci il – BDU-nun prorektoru, (1952-1953) Çökmə süxurların petroqrafiyası kafedrasının müdiri (1952-1956), akademik Əzəl Cəfər oğlu Sultanov (1905-1990) anadan olub.25 dekabr 1931-ci il – Kitabxanaçılıq fakültəsinin dekanı (1962-1970 və 1980-1994), Kitаbхаnаşünаslıq kаfеdrаsının müdiri (1963-2017), “Şöhrət” ordenli, Prezident təqaüdçüsü, Əməkdаr mədəniyyət işçisi, Əməkdar elm xadimi, professor Abuzər Alı oğlu Xələfov anadan olub.25 dekabr 1949-cu il- Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin dekanı (1989-2000, 2005-2007) professor Rizvan Teymur oğlu Paşayev anadan olub.27 dekabr 1932-ci il – Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrasının müdiri (1991-2000), professor Arif Cəmil oğlu Abasquliyev (1932-2000) anadan olub.28 dekabr 1920-ci il – Fəlsəfə kafedrasının dosenti (1953-1958), BDU HİK-in sədri( 1944-1952), akademik Firudin Qasım oğlu Köçərli (1920-2004) anadan olub.28 dekabr 1900-cü il – Cinayət hüququ kafedrasının müdiri (1945-1976), Əməkdar hüquqşünas professor Vahid Pənah oğlu Qəhrəmanov (1900-1978) anadan olub.28 dekabr 1937-ci il – Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının müdiri(1986-1994), AMEA-nın müxbir üzvü, professor Əliyar Qurbanəli oğlu Səfərli (1937-2017) anadan olub.29 dekabr 1921-ci il –  Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru (1974-2003), “Şöhrət” ordenli, Xalq yazıçısı Əzizə Məmməd qızı Cəfərzadə (1921-2003) anadan olub.30 dekabr 1936-cı il – Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti ADU-nun tədris binasının tikintisi barədə qərar qəbul edib. 30 dekabr 1918-ci il –  BDU-nun prorektoru, (1956-1960; 1965-1971), Paleontologiya və tarixi geologiya kafedrasının müdiri (1958-1991), Geologiya-coğrafiya fakültəsinin dekanı (1981-1986), AMEA-nın müxbir üzvü, professor Qədir Məmməd oğlu Sultanov (1918-1995) anadan olub.30 dekabr 1930-cu il –  Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri ( 1979-2010), Əməkdar müəllim, professor Cəlal Mehdi oğlu Abdullayev (1930-2010) anadan olub.         30 dekabr 1927-ci il – Fəlsəfə tarixi və mədəniyyətşünaslıq kafedrasının müdiri (1990-2008), professor Məmmədəli Baba oğlu Zeynalov (1927-2008) anadan olub.31 dekabr 1905-ci il – BDU-nun rektoru (1954-1958), Neft kimyası kafedrasının professoru, “Lenin”, “Şərəf nişanı”, “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordenli, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, SSRİ Ali Sovetinin (V çağırış) və Azərbaycan Ali Sovetinin (IV çağırış) deputatı, akademik Yusif Heydər oğlu Məmmədəliyev (1905-1961) anadan olub.31 dekabr 1909-ci il – Elmi işlər üzrə prorektor (1954-1959), Fiziki coğrafiya kafedrasının müdiri (1952-1958),  “Şərəf nişanı” ordenli, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Qasım Kazım oğlu Gül (1909-1972) anadan olub.31 dekabr 1916-cı il – Mülki hüquq kafedrasının müdiri (1952-1990), professor Əziz İsmayıl oğlu Əsədov (1916-1991) anadan olub.
2562 08-09-2018

"Azərbaycan” qəzeti ölkəmizdə multikulturalizm və tolerantlıq mühitinin daha da möhkəmlənməsinə layiqli töhfələr verir

Çoxsaylı media qurumları arasında özünəməxsus dəst-xətti, aydın və prinsipial mövqeyi ilə seçilən, yarandığı gündən xalqın milli dövlətçilik ideallarının parlaq tərənnümçüsü, təbliğatçısı kimi cəmiyyətdə böyük nüfuz qazanan "Azərbaycan” qəzetinin nəşrə başlamasının 100-cü ildönümü tamam olur.

İlk sayı 1918-ci il sentyabrın 15-də - kifayət qədər çətin və mürəkkəb tarixi şəraitdə işıq üzü görmüş qəzet Azərbaycanın şərəfli istiqlal yolunun, çağdaş tarixinin cığırdaşı olmuş, qarşıya qoyduğu ali məqsədlərlə fərqlənmiş, dövrünün canlı salnaməsi kimi fəaliyyətinin bütün mərhələlərində cəmiyyətdə yüksək mövqe, nüfuz qazanmışdır. Qarşıya qoyduğu prinsipial hədəflərə bu gün də sadiqlik göstərən "Azərbaycan” qəzeti xalqa, dövlətçiliyə bağlılığı, dəyişməz ideya-siyasi xətti, ölkədə və qlobal arenada cərəyan edən hadisələrə operativ yanaşma tərzi ilə seçilir.

Azərbaycançılıq, milli dövlətçilik ideyaları ilə köklənən, hadisələrə obyektivlik prizmasından yanaşaraq cəmiyyətdə baş verənləri operativ və dəqiq surətdə oxuculara çatdırmağı qarşısına məqsəd qoyan rəsmi dövlət qəzeti "Azərbaycan”ın müstəqillik tariximizlə bərabər yubileyi təkcə milli jurnalistika üçün deyil, bütövlükdə ölkə əhəmiyyətli əlamətdar bayramdır. Ən azı ona görə ki, qəzet demokratik mətbuatın tarixi ənənələrini və milli-mənəvi dəyərlərdən qidalanan özünəməxsusluğunu qorumaqla yanaşı, ölkənin müstəqillik tarixinin şanlı salnaməsini yazmış mətbuat orqanlarından biri kimi hər zaman cəmiyyətdə böyük nüfuza sahib olmuş, seçilmişdir.

100 yaşını qeyd edən "Azərbaycan” qəzeti milli problemlərin səsləndirildiyi möhtəşəm tribuna kimi tanınır. Tarixi varislik, zəngin yaradıcılıq, milli-mənəvi dəyərlərə həssas münasibət kimi mütərəqqi ənənələri yaşadan qəzet ümummilli məsələlərə səhifələrində hər zaman geniş yer verir. Qəzet bu gün də ölkə həyatının müxtəlif sahələrinə dair cəsarətli, aktual və maraqlı yazılar dərc edir, dövlətçilik maraqlarını qətiyyətlə müdafiə edir, milli ideyaların daşıyıcısı, alovlu təbliğatçısı kimi dövlətçilik, vətənçilik, azərbaycançılıq ideyalarının ictimai düşüncədə möhkəm yer almasına çalışır.

Ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü ildə xalqın istəyi ilə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin təmini, dövlətin parçalanmaq təhlükəsindən xilas edilməsi, separatizm meyillərinin qarşısının alınması, qeyri-qanuni hərbi birləşmələrin ləğvi, iqtisadiyyatın tənəzzüldən qurtulması, bir sözlə, Azərbaycanın xaos burulğanından inkişaf magistralına çıxarılması naminə misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Dövlətçilik xəttini əsas fəaliyyət konsepsiyası elan etmiş "Azərbaycan” qəzeti həmin dövrdən başlayaraq respublikanın ictimai-siyasi həyatında baş verən prosesləri analitik təhlil süzgəcindən keçirərək ictimai rəyin düzgün məcrada inkişafına təbliğati cəhətdən yardımçı olmuş, həyata keçirilən islahatların mahiyyətini bütün təfərrüatı ilə şərh etmişdir.

Qəzet jurnalistikanın prinsiplərinə ciddiliklə riayət etdiyindən onun səhifələrində əksini tapmış faktlar mötəbərliyi ilə seçilir, eyni zamanda, oxucular dürüst mənbə kimi məhz bu mətbu orqanın məlumatlarına istinad edirlər. "Azərbaycan” qəzeti ictimai maraq doğuran müxtəlif mövzulara toxunur, oxucu auditoriyasının əhatəliliyini nəzərə alır. Cəmiyyət həyatının ən müxtəlif sahələri ilə bağlı yazıların mövzu dairəsi, məzmunluğu, dəqiqliyi, faktoloji zənginliyi xüsusilə təqdirəlayiqdir. Qəzeti vərəqləyən hər bir vətəndaş, elmi işçi, tədqiqatçı burada müstəqillik tariximizlə bağlı bütün lazımi məlumatları, faktları əldə edə bilir. Ölkənin beynəlxalq arenada qazandığı nailiyyətlər, demokratikləşmə, hüquqi, demokratik və dünyəvi dövlət quruculuğu, sosial-iqtisadi inkişaf məsələləri "Azərbaycan” qəzetinin müntəzəm işıqlandırdığı mövzulardandır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlər, bu istiqamətdə həyata keçirilən dövlət siyasətinin tarixi və müasir gerçəkliklər fonunda şərhi, qaçqın və məcburi köçkünlərin acınacaqlı həyat tərzi, azərbaycanlıların soyqırımı, erməni terrorizmi və bu qəbildən olan digər mövzular qəzet üçün hər zaman aktualdır.

Bir məqamı da xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, "Azərbaycan” qəzetində dövlət quruculuğu prosesi ilə bağlı bir sıra mühüm hadisələr ətrafında ictimai diskussiyalar, sanballı müzakirələr açılır, ayrı-ayrı mütəxəssislər, alimlər qəzetin səhifələrində sanballı məqalələrlə çıxış edirlər. Qəzetin vətənpərvərliklə qələmə aldığı mövzularda qaldırılmış problemlərə, məsələlərə analitik baxışın, elmi-nəzəri yanaşmanın olması, habelə məzmun dərinliyi ilə yanaşı, forma orijinallığı da diqqətəlayiq cəhətlər kimi qeyd olunmalıdır.

"Azərbaycan” qəzeti son illər ölkədəki dinamik iqtisadi inkişafa adekvat olaraq həyata keçirilən demokratikləşmə xəttinin əsl mahiyyətini elmi-fəlsəfi, siyasi planda şərh edir, insan və vətəndaş hüquq azadlıqlarının qorunması istiqamətində atılan addımları diqqət mərkəzində saxlayır. Qəzet həmçinin cəmiyyət həyatı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən digər məsələlərin işıqlandırılmasında da operativliyi, obyektivliyi, hadisələrə münasibətdə şəffaf mövqeyi ilə seçilir.

Şübhəsiz, qurulmaqda olan hər bir müstəqil dövlət ilk növbədə güclü ideoloji təmələ, sosial-iqtisadi bazaya və legitim hüquqi münasibətlər sisteminə dərin ehtiyac duyur. Yalnız nəhəng şəxsiyyətlər bu mürəkkəb və çoxşaxəli fəaliyyəti yaradaraq koordinasiyalı şəkildə cəmiyyətin bütün təbəqələri üçün dərk edilmiş zərurət halına gətirə bilirlər. Bu baxımdan tədqiqatçılar ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda vahid dövlətçilik ideologiyasının formalaşmasındakı xidmətlərini xüsusi vurğulayırlar. Azərbaycançılıq milli həyatın, konfessiyaların harmoniyasının çoxəsrlik ənənəsi, ölkədə yaşayan bütün millətlərin və etnik qrupların qardaşlığı, qarşılıqlı əlaqəsi və təsirinin tarixi, onların ümumi taleyi və müstəqil Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda birgə mübarizənin zəngin təcrübəsidir. Bu ideologiya unitar, hüquqi və demokratik dövlət kimi Azərbaycanın möhkəmləndirilməsinə və inkişafına yönəldilmişdir.

"Azərbaycan” qəzeti bu mövzuları daim analitik kontekstdə oxucularına çatdırmaqla yanaşı, ölkəmizdə multikultural və tolerant mühitin mövcudluğunu xüsusi qeyd edir, eyni zamanda, Bakı şəhərində keçirilən, humanitar əməkdaşlıq platformasına çevrilən beynəlxalq forum və konfranslara, mötəbər idman yarışlarına səhifələrində geniş yer ayırır. Rəsmi dövlət qəzeti olaraq multikulturalizm, tolerantlıq ideyalarının təbliğinə və təşviqinə xidmət edən forumlardan, konfranslardan, zirvə toplantılarından ən dolğun və müfəssəl məlumatları məhz "Azərbaycan”ın səhifələrindən izləmək mümkündür. Qəzet, eyni zamanda, Bakı şəhərini beynəlxalq humanitar əməkdaşlıq mərkəzinə çevirmiş bu tədbirlərin əhəmiyyətindən, ölkəmizin multikulturalizm və tolerantlıq sahəsindəki zəngin təcrübəsindən bəhs edən maraqlı yazıları ilə populyardır.

Qəzetdə qeyd olunan mövzuda işıq üzü görmüş çoxsaylı məqalələrdə haqlı olaraq vurğulanır ki, mötəbər tədbirlərin keçiriləcəyi məkan seçilərkən, bir qayda olaraq respublikamızın möhkəm siyasi sabitliyə, zəngin iqtisadi potensiala, infrastruktura, turizm imkanlarına malik olması, habelə qlobal beynəlxalq tədbirlərin təşkili sahəsində formalaşmış uğurlu təcrübəsi nəzərə alınır. Həmçinin qeyd olunur ki, Bakı şəhərinin son illər Avropa və dünya miqyaslı siyasi, iqtisadi və humanitar tədbirlərə yüksək səviyyədə evsahibliyi etməsi respublikamızın Cənubi Qafqaz regionunda multikultural mərkəz rolunu oynaması ilə şərtlənir. Belə ki, Azərbaycanın yüksək təşəbbüskarlığı ilə təşkil edilən çoxsaylı mötəbər beynəlxalq tədbirlər respublikamızı regionun "diplomatik paytaxtı”na, sülh, ədalət və sivil birgəyaşayış platformasına çevirmişdir.

Qəzetdə son 10 ildə Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə Bakıda keçirilmiş konfranslara, elmi sessiyalara, hökumət tərəfindən təşkil edilən humanitar forumlara xüsusi diqqət ayrılır. "Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolu” mövzusunda konfrans, İslam Konfransı Təşkilatına üzv ölkələrin və Avropa dövlətlərinin mədəniyyət nazirlərinin toplantısı, UNESCO-nun, ISESCO-nun, BMT Sivilizasiyalar Alyansı və Avropa Şurasının dəstəyi ilə keçirilmiş ənənəvi Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq forumları, 2011-2016-ci illərdə təşkil olunmuş I, II, III, IV və V Bakı Beynəlxalq Humanitar forumları, Dünya Dini Liderlərinin Bakı Sammiti, MDB Dinlərarası Şurasının, MDB Müsəlmanlarının Məşvərət Şurasının və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının forumları barədə dolğun və məzmunlu məqalələrlə qəzetin çap və internet arxivindən tanış olmaq mümkündür. Qeyd edək ki, hər bir humanitar, mədəniyyətlərarası dialoq forumlarının bir neçə bölməsinin iclasları BDU-da təşkil olunur, dünyanın görkəmli alimlərinin mühazirələri böyük maraqla qarşılanırdı. Bu da gənc alimlər arasında elmi potensialın yüksəlməsinə səbəb olur, dünyanın nüfuzlu jurnallarında BDU alimlərinin məqalələrinin sayına xüsusi təsir göstərirdi.

Qəzetdə nüfuzlu elm xadimlərinin, dövlət məmurlarının dərc olunmuş məqalələrində o da xüsusi vurğulanır ki, Azərbaycan Prezidenti cənab

İlham Əliyev Avropa və qonşu regionların mədəniyyət nazirlərinin hələ 2008-ci ilin dekabrında Bakıda keçirilmiş konfransında müxtəlif mədəniyyətlər arasında dialoq və əməkdaşlığın inkişafını nəzərdə tutan "Bakı Prosesi” təşəbbüsünü irəli sürməklə beynəlxalq əməkdaşlıqda keyfiyyətcə yeni səhifə açmışdır. Qeyd olunur ki, məhz "Bakı Prosesi”nin nəticəsi kimi respublikamızın paytaxtında müxtəlif qlobal beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi intensiv xarakter almış, bu həm də demoktratikləşmə proseslərinin, sosial-iqtisadi inkişafın, ən əsası, müxtəlif mədəniyyətlərin qorunması və təbliğinin xarici siyasətə təsiri olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin 27 oktyabr 2016-cı il tarixdə "Azərbaycan” qəzetində dərc olunmuş "V Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu cəmiyyətin hansı istiqamətdə hərəkət etdiyini anlamağa imkan verən dünya miqyaslı məkandır” sərlövhəli məqaləsi bu baxımdan xüsusilə maraq doğurur. Məqalədə V Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumun respublikamız üçün müstəsna əhəmiyyəti elmi-politoloji aspektdən şərh edilmiş, multikulturalizm sahəsindəki nailiyyətləri xüsusi diqqətə çəkilmişdir. Görkəmli akademik haqlı olaraq yazır ki, Azərbaycan son illər fəal diplomatik əlaqələrin qurulduğu, intensiv danışıqlar proseslərinin aparıldığı, ən mühüm tarixi sənədlərin imzalandığı məkana çevrilmişdir: "Bizim dövlətimiz sözün həqiqi mənasında, müxtəlif sivilizasiyaların nümayəndələrinin görüş məkanına çevrilib. Çoxmədəniyyətli, polietnik, tolerant, yeni zəfərlərə və təşəbbüslərə hazır olan bu diyar qədim dövrün möhtəşəm abidələri ilə eleqant yeni tikililərin harmonik şəkildə qonşuluq etdiyi, müxtəlif arxitektura üslublarının və tarixi layların mozaikasının hökm sürdüyü, neft-qaz bumu ilə yanaşı, genişmiqyaslı "mədəni bum”un möhkəmləndiyi məkandır. İdeyadakı həyatdan reallıqdakı həyata keçidi həm sosial-iqtisadi transformasiya, həm də keçmişdən gələcəyə istiqamətlənmiş ölkəmizin ruhu nümunəsində əyani və aşkar şəkildə görmək olar”.

Məqalədə vurğulandığı kimi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 oktyabr 2011-ci il tarixli digər fərmanı ilə "Bakı Prosesi” çərçivəsində ilk Beynəlxalq Humanitar Forumun keçirilməsi mümkün olmuşdur. Birinci dəfə 2011-ci il oktyabrın 10-11-də keçirilmiş Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu respublikamızın sivilizasiyalararası dialoq məkanına çevrildiyini nümayiş etdirmişdir. V Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu müasir dövrün aktual çağırışlarına və risklərinə cavab verməyə, onların aradan qaldırılması yollarını tapmağa çalışaraq iştirakçılarının geniş tərkibi ilə fərqlənmişdir. Forumun işində dünyanın 80-ə yaxın ölkəsindən 400-dən çox nümayəndənin, o cümlədən 15 Nobel mükafatı laureatının iştirakı onun mötəbərliyinin və aktuallığının əyani təcəssümü olmuşdur.

"Azərbaycan” qəzetində dərc olunmuş məqalədə həmçinin qeyd edilir ki, xalqımıza xas olan, onun mahiyyətini, mentalitetinin xüsusiyyətlərini müəyyən edən multikulturalizm mövzusu bütün Bakı humanitar forumlarının işində üstünlük təşkil edir. Məqalədə xüsusi vurğulanır ki, Azərbaycan son illər fəal diplomatik əlaqələrin qurulduğu, intensiv danışıqlar proseslərinin aparıldığı, ən mühüm tarixi sənədlərin imzalandığı məkana çevrilmişdir.

"Azərbaycan” qəzetində dərc olunmuş məqalələrdə bu fikir də xüsusi vurğulanır ki, Bakıda keçirilmiş beynəlxalq forumların, tədbirlərin məqsədi bəşəriyyətin qarşısında duran qlobal çağırışlara cavablar axtarmaq, növbəti onilliklər üçün strategiyanı müəyyən etməkdir. Müəlliflər xüsusi qeyd edirlər ki, humanitar forumların təşkilatçılarının və iştirakçılarının, sosial və humanitar elmlər, o cümlədən dünya mədəni elitası nümayəndələri qarşısında müəyyənləşdirdikləri ən mühüm vəzifə gələcəkdə beynəlxalq səviyyədə baxılması məqsədilə yeni humanitar gündəmin formalaşmasıdır. Bakı forumlarının əsas məqsədlərindən biri də insan fəaliyyətinin bütün sahələrində çalışan mütəxəssisləri bir araya gətirərək bəşəriyyəti narahat edən aktual məsələlərin həlli yollarını tapmaqdır.

Ümumiyyətlə, qəzet bu gün həm də nüfuzlu müəlliflərin əsərlərinin dərc olunduğu mötəbər tribuna kimi ölkəmizdə mültikultural və tolerant mühitin daha da möhkəmlənməsi prosesində sanballı töhfələrini verir.

Hazırkı qəzet bolluğunda cəmiyyətdə nüfuzlu qəzet kimi tanınmaq, layiqli yer tutmaq nə qədər çətin olsa da, "Azərbaycan” qəzeti buna tam nail olmuş, cəmiyyətdə hər zaman öz sözünü demişdir. 100 yaşını qeyd edən qəzet cəmiyyətdəki mövqeyini bu gün də qoruyub saxlayır.

İnanırıq ki, yüksək amallara hər zaman dönməz sədaqət nümayiş etdirmiş qəzetin kollektivi bundan sonra da respublikamızda baş verən proseslərin ictimaiyyətə çatdırılmasında, dünyaya yayılmasında yüksək peşəkarlıq, obyektivlik, prinsipiallıq, əsl dövlətçilik və vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş etdirəcəkdir.

Sonda əlamətdar ad günü münasibəti ilə "Azərbaycan” qəzeti redaksiyasının bütün əməkdaşlarını səmimi-qəlbdən təbrik edir, gərgin əmək və məsuliyyət tələb edən fəaliyyətlərində yeni-yeni uğurlar arzulayıram!

 

Abel MƏHƏRRƏMOV,

Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik

Digər yazılar

Tanınmış pedaqoq, kimya elmləri doktoru, akademik Rəfiqə Əliyevanın anadan olmasından 86 il ötür